Welkom op de website van Zanggroep New Balance Nuenen

Welkom op de website van Zanggroep New Balance Nuenen

Zanggroep New Balance Nuenen is opgericht in 1982 en telt op dit moment meer dan 60 leden. Gezien het feit dat Nuenen een grote “koordichtheid” heeft kunnen we stellen dat ook dit koor – in iedere geval bij onze leden – in een grote behoefte voorziet. In de statuten hebben we het zo geformuleerd: “Streven naar een goede zangprestatie die met zoveel mogelijk plezier bereikt dient te worden.” Dat plezier is eigenlijk vanzelfsprekend aanwezig is ons koor. Hoe dat zo kan, weten we niet. Maar het plezier is er !