Hoe komt New Balance aan zijn naam?

Begin 1982 is er door oud leden van het Jongerenkoor Nuenen het initiatief genomen om in Nuenen een koor op te richten voor de wat oudere jongere. Eigenlijk voor degenen die zich al wat te oud voelden voor het jongerenkoor en te jong voor de andere koren die er toen in Nuenen waren.

Het nieuwe koor kreeg de naam: Nuenens Vocaal Ensemble

De eerste dirigente is er maar kort geweest; er was al vrij snel op meerdere punten een verschil van inzicht over een aantal zaken. Dit speelde tussen eind 1982 en april/mei 1983.

Het Nuenens Vocaal Ensemble heeft enkele weken zonder dirigent gezeten. En daardoor was het nieuw opgerichte koor al korte tijd na de oprichting een beetje uit balans.

Toen er een nieuwe dirigente kwam is ook de naam gewijzigd in New Balance

Men had als koor een nieuwe balans gevonden 🙂

Bron: J. Smeulders ( een van de oprichters van NVE)